Garantievoorwaarden

 

Warranty Label 2 Years Warranty | Divine Cycling


Garantievoorwaarden

Divine producten worden met de grootste zorg gefabriceerd. Daarom krijg je van ons 2 jaar garantie, geldend vanaf de aankoopdatum. Mocht er een defect optreden ten gevolge van een fabricagefout, dan biedt Divine kosteloze reparatie of,  indien reparatie niet mogelijk is, kosteloze vervanging van het product aan.

Waarop geven wij garantie:

- Schade die is ontstaan door een fabricagefout (bijvoorbeeld spaakbreuk).

- Overige schade die bij correct gebruik niet binnen twee jaar na aankoop zou mogen ontstaan.

Waarop kunnen wij helaas geen garantie geven:

- Normale slijtage door gebruik (van slijtagegevoelige onderdelen zoals lagers, assen, cassette body).

- Schade veroorzaakt door externe factoren (bijvoorbeeld een tak tussen de spaken, stootschade of steenslag).

- Schade ontstaan door abnormaal/onbedoeld gebruik (bijvoorbeeld een XC wielset gebruiken voor downhill doeleinden).

- Schade ontstaan door verkeerde montage.

- Schade ontstaan door eigenhandige reparatie/het vervangen van originele onderdelen.

- Schade ontstaan door het gebruik van verkeerde/vuile remblokken.

- Schade ontstaan door transport (anders dan van Divine naar de koper).

- Schade die zeer aannemelijk met opzet is veroorzaakt.

- Schade veroorzaakt door slecht onderhoud.

- Schade veroorzaakt door roekeloosheid of een ongeluk.

- Schade ontstaan door commercieel gebruik (bijvoorbeeld verhuur).

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om aanspraak op garantie te kunnen maken:

- Neem schriftelijk contact met ons op en lever indien mogelijk foto’s aan van de schade.

- Het product moet ter onderzoek aan Divine Cycling aangeboden worden. Bewaar indien het product met de post retour gezonden wordt het verzend- en betaalbewijs.

- Het originele aankoopbewijs moet aanwezig zijn.

- Indien het een wielset betreft, moeten de velgen voorzien zijn van de originele sticker met het serienummer.

Indien de ontstane schade niet onder de garantie valt, zijn eventuele verzendkosten voor verzending naar Divine Cycling en retourzending naar de koper voor rekening van de koper.

info@divinecycling.com